Närhet ger trygga och nöjda barn

Ditt lilla barn mår bra av vara nära dig. Du lyfter upp ditt barn när det skriker för att trösta det. Världen över gör vi föräldrar samma sak, vi bär och vaggar våra barn till ro vid bröstet. Instinktivt känner vi att närhet och kärleksfull beröring är positivt. Mätbara resultat från forskning bekräftar våra känslor. Vid ömsint beröring bildas ett ”lugn- och ro” hormon (oxytocin) i kroppen som har många mätbara positiva effekter.

Ditt barn formas för resten av livet

De positiva effekterna av beröringen påverkar både dig och ditt barn. Du själv blir påverkad för stunden. Enligt professor Kerstin Uvnäs Moberg, ledande forskare inom området, formas ditt barn för resten av livet. Om ditt barn får mycket beröring som liten påverkar det hjärnans utveckling. Nervsystemet blir lugnare. Ditt barn blir mindre stressat och vänligare som person.

 

Fysisk, psykisk och social stimulans

Ditt barn stimuleras intellektuellt av att bäras av dig och se vad du gör. Balanssinnet och musklerna tränas tack vare den ständiga rörelsen. Ditt barn kommer upp i samma nivå som de vuxna du möter. Från din trygga famn är det lätt för ditt nyfikna barn att ta kontakt.

 

Självständigare barn

Föräldrar som bär mycket har märkt att deras barn snabbt blir självständiga. Ta upp ditt barn i famnen då det har behov av din närhet. Det släpper taget så snart det har tankat klart av din trygghet. Nu kan det upptäcka världen vidare på egen hand. De barn som får den närhet de behöver blir tidigare självständiga.

 

Andra positiva effekter med att bära barn i bärsjal/bärsele

Barnet får god utsikt över omgivningen och förälder och barn kan göra enkla saker tillsammans vilket stimulerar barnet, utan att man behöver fokusera alltför mycket på barnet.

 

Dessutom tränas barnets balanssinne tack vare ständig rörelse. Något som kan bidra till att barnets motoriska utveckling främjas.

 

Bärsjalen ger en bra social start i livet, eftersom barnet kommer upp i samma nivå som de vuxna och i sin trygghet kan ta en öppen kontakt.

 

Den vuxne får med rätt val av bärsjal så bra avlastning och hållning att ryggen tränas upp och blir starkare istället för att man sliter på den.

VARFÖR ANVÄNDA BÄRSJAL SOM REDSKAP?

BÄRSJAL KAN VARA EN EXTRA HJÄLP FÖR: